Slide2
Our policy

Information on personal data procesing

Acording to Regulation

Acording to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) we hereby inform as follow:

The data administrator is U-Touch Poland Sp.z o.o. based in Chrzanow, ul. Kroczymiech 60B, Poland.
The purpose of processing personal data: receiving product brochures or product offers.
Recipient of personal data: authorized U-Touch Poland Sp.z o.o. employees.
You have the right to access your personal data contents and correct them.
Providing data is voluntary. Not providing the data will result in lack of ability to receive information brochures or product offers.
Place of data sharing and possibility to get copy of data: U-Touch Poland Sp.z o.o. based in Chrzanow, ul. Kroczymiech 60B, Poland.
Time for data storage: until the date of cancellation of consent for the processing of personal data.
You have the right to demand discontinuation of data processing, deletion of data, processing restrictions and the right to transfer data.
To object to the processing of data when the administrator intends to process it for other purposes or to transfer personal data to another data administrator.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywny 95/46/WE („RODO”) niniejszym informujemy, że U-TOUCH Sp. z o.o. („Administrator”) może przetwarzać dane osobowe swoich kontrahentów tworząc bazę danych kontrahentów. W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że: 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest:

„U-TOUCH POLAND” Sp. z o.o.

1) Kroczymiech 60B 32-500 Chrzanów

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy łączącej Państwa z Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzw. uzasadniony interes prawny administratora, w tym także w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

3) Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez Administratora, jeśli jest to niezbędne dla ww. celów;

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umów łączących Państwa z administratorem, ewentualnie – jeśli wyraziłeś zgodę – do chwili cofnięcia

przez Państwa zgody na przetwarzanie danych;

5) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięcie;

6) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wykonania umowy łączącej Państwa z Administratorem; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji łączącej Państwa

z Administratorem umowy.

Niniejsze Pismo nie zmienia warunków umów, zamówień, zwyczajów kontraktowych łączących strony i ma charakter informacyjny z datą wejścia w życie od 25.05.2018r.

Free Consultation
Request a Free ConsultationPlease fill out the form below to arrange a consultation with one of our experts.